Kart og eiendomsinformasjon

Kart og eiendomsinformasjon

Med kommunens digitale kart- og eiendomstjenester kan du finne frem og bestille eiendomsinformasjon som du trenger til for eksempel byggeprosjekter. 

Min Eiendom

Ved å logge inn via ID-port får du med tjenesten Min Eiendom tilgang til informasjon om din eiendom og kommunale tjenester knyttet til eiendommen i Senja kommune.

Det innebærer kart og oversikt over eiendommens areal og bygninger, og informasjon om kommunale gebyrer, vann og avløp og eiendomsskatt. Informasjonen hentes fra grunnboken for tinglysninger, matrikkelen og kommunes egne systemer.

Min Eiendom - Senja

Finn reguleringer som gjelder eiendommen

Reguleringsplaner og kommuneplanen inneholder bestemmelser for arealer i kommunen. Det kan være ulike bestemmelser i forskjellige områder, og før du går i gang med arbeid på eiendom må du derfor sjekke hva som er lov. Reguleringsplaner med bestemmelser finner du i kommunens kartløsning, se lenken under. 

I kartet kan du søke på adresse i søkefeltet øverst til venstre. Du vil da få opp en meny på høyre side. Nederst i menyen finner du lenke til plandokumentene for den aktuelle eiendommen, merket som "Webplan". 

Kommunekart - Senja kommune

Situasjonsplan

I forbindelse med byggesaker og deling- og oppmålingssaker skal det leveres situasjonsplan hvor planlagte tiltak og grenser skal tegnes inn. På kommunens e-Torg (se lenken under) kan du bestille kart som tilfredsstiller krav til situasjonsplan. 

I tillegg til et basiskart i riktig målestokk leveres reguleringsplankart, kommuneplankart, offentlige VA-ledninger og planopplysninger. Som ansvarlig søker er alle disse opplysningene viktig å sette seg inn i, og skal legges ved i søknaden.

Målestokk på kartet velges i bestillingsveiledningen på e-Torg. Målestokk bør helst være så lav som mulig slik at detaljene på eiendommen kommer best mulig fram, 1:500 passer i de fleste tilfeller, for større eiendommer vil større målestokk noen ganger være nødvendig.

Når du bestiller situasjonskartpakke fra Senja kommunes e-Torg vil du få ferdige dokumenter sendt på e-post.

eTorg - Senja

Nabovarsel

Hvis du skal bygge noe som krever byggetillatelse må du som regel varsle naboene om tiltaket. Det gjelder også søknader om deling. På kommunens e-Torg kan du finne ut hvilke naboer/eiere av naboeiendommer som skal varsles, og du kan sende nabovarsel med alle nødvendige vedlegg, digitalt. 

Nabovarselet sendes direkte til naboenes digitale innboks i Altinn, og naboen kan på vanlig måte komme med tilbakemelding, også det via Altinn. Du får også kvittering på at nabovarselet er sendt. Dette skal legges ved søknaden. 

eTorg - Senja

Meklerpakke

Ved salg av bolig og eiendom kan lovpålagt informasjon som kreves, hentes ut samla fra kommunens arkiver. Den kommunale meklerpakken inneholder dokumenter som:

  • Matrikkelrapport
  • Eiendomskart med grenser
  • Godkjente bygningstegninger
  • Ferdigattest
  • Gjeldende planstatus
  • Opplysninger om vei, vann og avløp, om kommunale avgifter, og opplysninger om restanser og legalpant

Meklerpakken kan bestilles av alle som ønsker det, både privatpersoner og bedrifter. 

Meklere kan kontakte tre ulike firma som tilbyr salg av eiendomsinformasjon for å få kommunens meklerpakke. Du finner alle tre i lenkene under, Privatpersoner kan bruke Norkarts e-Torg-løsning i lenken under. 

Ambita Infoland

e-Plassen- Proconet

e-Torg - Senja