Vannmåler og vannmåleravlesning

Avgift for vann og avløp er den del av de årlige kommunale gebyrene. Hvis du har vannmåler betaler du for det faktiske forbruket av vann- og avløpstjenester. Uten måler beregnes gebyret utfra størrelsen på boligen din.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Hvem må ha vannmåler? 

For private boliger er det i Senja kommune valgfritt om man ønsker vannmåler. Med vannmåler vil gebyret for vann og avløp være tilpasset det faktiske forbruket i boligen, ikke bare beregnet utfra størrelse på boligen. 

For næringsbygg tilknyttet offentlig vannforsyning i Senja kommune er det påkrevd å måle vannforbruk via vannmåler. 

Hvordan få vannmåler?

Det er boligeier som selv installerer vannmåler gjennom sertifisert rørlegger som er oppdatert på kommunens bestemmelser for dette. Kostnader knyttet til vannmåleren, som installasjon, drift, avlesning, kontroll osv. dekkes av boligeier. Abonnenten er også selv ansvarlig for vedlikehold av egen måler. Kommunen kan gi pålegg om kontroll av måler. 

Etter installasjon skal vannmålerskjema sendes inn umiddelbart etter installasjon, se skjema under: 

Skjema - Vannmåler, registrering

For private boliger er det også mulig å gå tilbake til at forbruk stipuleres etter areal dersom man ønsker det. Abonnent må sende skriftlig søknad om dette til kommunen, og vannmåler må avleses og kontrolleres av vårt personell etter de gebyrer det krever. 

Vannmåleravlesning

Den innrapporterte målerstand gir grunnlag for beregning av forbruksgebyr for vann og avløp, og rapporteres årlig inn mot slutten av året. Vannmålerstanden kan rapporteres på flere måter. 

OBS - når du leser av måler skal du ikke ta med røde tall, og ikke ta med tall bak komma. Hvis du registrerer feil kan du registrere på nytt, hvor siste rapporterte tall er det som gjelder. 

  • SMS: Kommunen sender ut SMS til våre abonnenter. Hvis du mottar SMS-varsling om måleravlesning kan du svare på den med den avleste målerstanden. Hvis abonnent ikke svarer på SMS vil det bli sendt målerskjema i posten.
  • Vannmålerkort: For alle næringsbygg, offentlige bygninger og borettslag er som regel avtale ikke registrert på personnummer. Det sendes derfor ikke ut SMS til disse abonnentene, men er vannmålerkort. 
  • Vannmålerskjema på internett: På nettsiden under kan vannmåleravlesningen sendes inn. Du må ha mottatt varsel om avlesning med tilhørende kode for å registrere avlesningen på nettsiden. 

Leseav.no - Vannmåleravlesning

Priser og fritak

De gjeldende satsene for gebyr for vann og avløp, og tjenester knyttet til dette, finner du i kommunens gebyrregulativ på denne lenken. (PDF, 812 kB)

Hvis din bolig/eiendom er frakoplet det offentlige ledningsnettet i anboringspunktet kan du få fritak for kommunale gebyrer. I særlige tilfeller kan det også søkes om fritak for kommunale gebyrer for inntil ett år uten frakopling. Søknad leveres på elektronisk skjema i lenken under: 

Skjema - Søknad om fritak for kommunale gebyrer