Offentlig ettersyn - Søknad om akvakulturtillatelse på ny lokalitet i Baltsfjord

I henhold til Forskrift om tillatelse for akvakultur av laks, ørret og regnbueørret (laksetilde-lingsforskriften) av 22.12.2004 §§ 3 og 8, fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet, leg-ges søknad om endring av akvakulturtillatelse på lokalitet Baltsfjord ut til offentlig ettersyn. 

Søker: NRS Farming AS

Søknaden gjelder: Det søkes om å få etablere et anlegg med 12 merder, konfigurert i to parallelle rekker med 6 merder i hver og en avstand mellom rekkene på om lag 100 meter (jf. kartvedlegg i søknaden). Anlegget vil beslaglegge et areal i overflata på om lag 600 x 300 meter. I tillegg kommer etablering av fórflåte. Lokaliteten ønskes klarert for en maksimalt tillatt biomasse (MTB) på 7200 tonn.

Anleggstype: Flytende anlegg.
Anleggets midtpunkt, koordinater: Baltsfjord (Midtpunkt i ramme: N bredde 69.34.812/ Ø lengde 17.44.624)

Eventuelle uttalelser/merknader må fremsettes skriftlig innen 25.10.21 og sendes: Senja kommune, Postboks 602, 9306 Finnsnes. Forespørsler rettes til Senja kommune telefon 77 87 10 00, eller e-post: post@senja.kommune.no

Dokumenter

Ny lokalitet - Baltsfjord
Tittel Publisert Type
Tillatelse_til_akvakultur_i_flytende_eller_landbasert_anlegg_1811053.PDF

23.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Tillatelse_til_akvakultur_i_flytende_eller_landbasert_anlegg_1811053.PDF.pdf
NRSFAR~1

23.09.2021 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned NRSFAR~1.PDF
Vedlegg 1 Kartpakke_NRS_Ytre Baltsfjord_0320_100477-01-000.PDF

23.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 1 Kartpakke_NRS_Ytre Baltsfjord_0320_100477-01-000.PDF.pdf
Vedlegg 3 Behovsvurdering for KU, NRS Ytre Baltsfjord 102124-01-000.PDF

23.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 3 Behovsvurdering for KU, NRS Ytre Baltsfjord 102124-01-000.PDF.pdf
Vedlegg 4 a Beredskapsplan 1.linje NRS Farming.PDF

23.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 4 a Beredskapsplan 1.linje NRS Farming.PDF.pdf
Vedlegg 4 c linje 3 Beredskapsplan Linje 3.PDF

23.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 4 c linje 3 Beredskapsplan Linje 3.PDF.pdf
Vedlegg 4 b Beredskapsplan 2. linje NRS Farming (1).PDF

23.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 4 b Beredskapsplan 2. linje NRS Farming (1).PDF.pdf
Vedlegg 4 d 1. Linje DFU 2. Rømming_mistanke om rømming (2).PDF

23.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 4 d 1. Linje DFU 2. Rømming_mistanke om rømming (2).PDF.pdf
B-undersøkelse_NRS_Ytre Baltsfjord_100677-01-002_Revidert0921.PDF

23.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned B-undersøkelse_NRS_Ytre Baltsfjord_100677-01-002_Revidert0921.PDF.pdf
Vedlegg 4 f 1.linje DFU 7. Havari av anlegg.PDF

23.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 4 f 1.linje DFU 7. Havari av anlegg.PDF.pdf
Vedlegg 4 e DFU 4. Sykdom og massedød av fisk (2).PDF

23.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 4 e DFU 4. Sykdom og massedød av fisk (2).PDF.pdf
Vedlegg 4 g 1.linje DFU 9. Lavt oksygennivå (1).PDF

23.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 4 g 1.linje DFU 9. Lavt oksygennivå (1).PDF.pdf
Vedlegg 5 b Risikovurdering Mattrygghet.PDF

23.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 5 b Risikovurdering Mattrygghet.PDF.pdf
Vedlegg 5 a Innholdsfortegnelse EQS.PDF

23.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 5 a Innholdsfortegnelse EQS.PDF.pdf
Vedlegg 5 c Risikovurdering Rømming.PDF

23.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 5 c Risikovurdering Rømming.PDF.pdf
Vedlegg 5 d Risikovurdering smitte.PDF

23.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 5 d Risikovurdering smitte.PDF.pdf
Forundersøkelse_NRS_Ytre_Baltsfjord_100679-01-002_Revidert 0921.PDF

23.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Forundersøkelse_NRS_Ytre_Baltsfjord_100679-01-002_Revidert 0921.PDF.pdf
C NRS Ytre Baltsfjord 100678-01-002 0220_REv.0921.PDF

23.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned C NRS Ytre Baltsfjord 100678-01-002 0220_REv.0921.PDF.pdf
Vedlegg 2 d 10214766-RIMT-RAP-001-Strømrapport-Ytre Baltsfjorden.PDF

23.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 2 d 10214766-RIMT-RAP-001-Strømrapport-Ytre Baltsfjorden.PDF.pdf
Vedlegg 5 e Risikovurdering Ytre Miljø.PDF

23.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 5 e Risikovurdering Ytre Miljø.PDF.pdf