Søknad om endring av akvakulturtillatelse på lokalitet 15860 kvenbukta V – Offentlig ettersyn

Søker: Eidsfjord Sjøfarm AS

Det søkes om økt areal og ny anleggsplassering i forbindelse med ny anleggskonfigurasjon.

Lokaliteten søkes med 2x5 bur à 100 x 100 meter, og en anleggsrotasjon tilnærmet 90 grader. Totalt vil rammen måle 200 x 500 meter. Det søkes også om ny plassering av fôrflåta.

Omsøkte endring søkes etablert innenfor areal klarert til formålet i arealplanen for Senja kommune. Det søkes ikke om økt MTB.

Anleggstype: Flytende anlegg.

Anleggets midtpunkt, koordinater: Kvenbukta V (Midt punkt i ramme: N bredde 69.14.155/ Ø lengde 17.5.353)

Frist og kontaktinformasjon

Eventuelle uttalelser/merknader må fremsettes skriftlig innen 20.09.2023 og sendes: Senja kommune, Postboks 602, 9306 Finnsnes.

Forespørsler rettes til Senja kommune telefon 77 87 10 00, eller e-post: post@senja.kommune.no.

Vedlegg til søknaden