Aktuelt

Byggesaksavdelinga opplever stor aktivitet med små og store byggeprosjekter i Senja kommune. Med ei ny løsning for selvbetjent booking av møter med byggesaksbehandlere, utvikler vi nå tjenestetilbudet for å bli mer effektivt og bedre for brukere. 

Senja kommunestyre skal i møtet 18. juni velge meddommere til Senja tingrett og Hålogaland lagmannsrett. Liste over innstilte medlemmer legges ut til offentlig ettersyn. 


Det er nå åpent for å søke elevplass ved Senja kulturskole for skoleåret 2020/2021. Elever med eksisterende elevplass må også registrere seg igjen for å beholde plassen. Søknadsfrist er 1.august.


Fra 1. juni har helsemyndighetene åpnet for organisert svømming, inkludert skolesvømming. Bassenget på Finnsnes ungdomsskole åpner derfor 2. juni for dette. Andre basseng i kommunen vil ikke være i drift før etter sommeren. 


Regjeringa har oppheva besøksforbud på sykehjem og andre helseinstitusjoner. Våre sykehjem og andre helseinstitusjoner vil i tiden fremover gjøre nødvendige tilpasninger til de nye anbefalingene for besøk. Alle besøk skal fortsatt meldes i forkant. 

Senja Avfall arrangerer sammen med kommunene i Midt-Troms en strandryddeaksjon våren 2020. Her finner du informasjon om registrering av ryddelag, og håndtering av avfall. 

Fra lørdag 5. september til søndag 13. september arrangeres årets utgave av Friluftslivets Uke. Frivillige lag, foreninger og organisasjoner som arrangerer friluftsaktiviteter den aktuelle uka kan søke om penger fra Forum for natur og friluftsliv Troms. 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har Senja kommunestyre vedtatt privat detaljreguleringsplan «Nye Seljestad».  Planen ble vedtatt i sak 28/2020 i møte 7.5.2020.


 Frivillige lag og organisasjoner kan fra 19. mai søke om momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet. Tilsammen skal det fordeles 1,685 milliard kroner i momskompensasjon

Folkebladet sender i samarbeid med kommunens møtet i Senja formannskap direkte tirsdag 19.05.2020.

Alle saker