Brenneset på Silsand – En storsatsing for boligutvikling

Senja kommune har siden juni 2022, hatt tomter for eneboliger og leilighetsbygg på Brenneset liggende ute for salg.

Rådmann Hogne Eidissen og ordfører Tom-Rune Eliseussen på boligutviklingsområdet Brenneset på Silsand. Foto: Kari H. Slaattelid, Senja kommune.

- Det har vært bra etterspørsel etter eneboligtomter. Etterspørselen av tomtefelt for bygging av leilighetsbygg har vært noe mindre, sier Hogne Eidissen, rådmann i Senja kommune.

Det er derfor svært positivt at vi nå før sommerferien, har inngått avtale med Storm Ventures AS om å kjøpe fire av kommunens tomtefelt som er byggeklare, sier han.

Utbyggingspotensialet i forhold til antall leiligheter er vanskelig å anslå, siden det vil avhenge av størrelse på leiligheter og utforming innenfor planbestemmelsene.

- Det er likevel grunn til å tro at utbygging av disse 4 feltene vil kunne gi over 100 leiligheter, sier rådmannen.

Startlån bidrar til boligutvikling

- Senja kommune har i 2023 gjort et vedtak om å låne opp 100 millioner kroner i Startlån fra Husbanken, hvor målet er at alle 100 millionene skal lånes ut, sier Tom-Rune Eliseussen, ordfører i Senja kommune.

Våre erfaringer fra 2020 og fram til i dag, er at Startlån bevilges til barnefamilier, og bidrar godt til boligutvikling.

Kommunen tar også en selvkostnad på 24-25 millioner kroner, ved å etablere infrastruktur til nytt boligfelt på Brenneset på Silsand.

Nyttige informasjonslenker