Lokalråd i Senja kommune

De tidligere lokalutvalgene i Senja kommune er, etter vedtak i kommunestyret, ikke lenger å regne som folkevalgte organ. Nå legger Senja kommune til rette for arbeid i lokalråd. 

Siste nytt

I kommunestyremøtet 8. februar 2024 ble følgende vedtatt, basert på rådmannens saksframlegg:

 1. Navn på nærdemokratimodellen endres fra Lokalråd til Grendeutvalg. I stedet for 8 lokalråd blir det 17 grendeutvalg:
 • Område 1 Lenvikhalvøya lokalråd blir 3 grendeutvalg: Kårvik grendeutvalg, Rossfjord grendeutvalg og Trollvik grendeutvalg.
 • Område 2 Finnsnes lokalråd legges ned som område.
 • Område 3 Gibostad skolekrets lokalråd blir 2 grendeutvalg: Lysnes grendeutvalg og Gibostad grendeutvalg.
 • Område 4 Nord-Senja lokalråd blir 5 grendeutvalg: Botnhamn grendeutvalg, Fjordgård grendeutvalg, Havørn UIL, Mefjordvær bygdelag og Husøy grendeutvalg.
 • Område 5 Yttersida lokalråd blir 2 grendeutvalg: Yttersida grendeutvalg (som består av Hamn, Straumen, Bergsbotn, Skaland, Bøvær, Steinfjord og Ersfjord). Gryllefjord og Torsken grendeutvalg.
 • Område 6 Søndre Torsken lokalråd blir 1 grendeutvalg: Søndre Torsken grendeutvalg.
 • Område 7 Sør-Senja lokalråd blir 1 grendeutvalg: Sør-Senja grendeutvalg.
 • Område 8 Indre Senja lokalråd blir 3 grendeutvalg: Russevåg, Vågan og Laksfjord grendeutvalg, Grasmyr grendeutvalg og Solli grendeutvalg

2.  Økonomiske ramme kr 400 000. Tilskudd utbetales i tråd med vedtektene.

3. Kommunestyret vedtar vedtekter som gjelder alle grendeutvalgene med følgende endring: punkt 2 organisering og sammensetning, etter første linje: Opprettelse av nye grendeutvalg skal godkjennes av formannskapet.

4.  Antallet grendeutvalg er ikke statisk. Nye kan opprettes eller etablerte grendeutvalg oppløses, i henhold til vedtekter for grendeutvalgene i Senja kommune.

Fra lokalutvalg til Lokalråd

I kommunestyremøte 25. mai 2021, ble det vedtatt endring fra lokalutvalg til lokalråd. 

Veien framover 

Rådmann og lokalrådskoordinator arrangerte evalueringsmøte med lokalrådslederne og ledere for grendeutvalg i kommunen,  den 27. september 2023.  

Basert på tilbakemeldinger fra Lenvikhalvøya lokalråd og grendeutvalgene for Gibostad og Lysnes, var det behov for avklaringer om lokalrådsmodellen.

De anbefalingene som ble gitt ble oppsummert, sendt ut på høring til deltakerne og deretter oppsummert i et saksframlegg om videre organisering og drift av lokalråd for Senja kommunestyre. 

Saken skal opp i Senja kommunestyre 8. februar 2024.

Områder

 1. Lenvikhalvøya lokalråd: Trollvik, Kårvikhamn, Rødbergodden, Tennskjær, Jøvika, Rossfjord og Sultindvik.
 2. Finnsnes lokalråd: Nygård, Finnsnes og Finnfjordbotn.
 3. Gibostad skolekrets lokalråd: Vangshamn, Lysnes, Grunnvåg, Gibostad, Skognes, Kvannåsen og Gressmyrskogen.
 4. Nord-Senja lokalråd: Yttergård, Stønnesbotn, Botnhamn, Laukvik, Husøy, Fjordgård, Senjahopen og Mefjordvær.
 5. Yttersida Senja lokalråd: Gryllefjord, Torsken, Ersfjord, Skaland og Kjæsvika.
 6. Søndre Torsken lokalråd: Flakstadvåg, Sifjord, Medby, Kaldfarnes og Grunnfarnes.
 7. Sør-Senja lokalråd: Stonglandseidet, Skrolsvik, Frovåg og Rødsand.
 8. Indre Senja lokalråd: Vangsvik, Silsand, Svanelvmoen, Vesterfjell, Tranøybotn og Brygghaugen.
Oversikt over de 8 lokalrådsområdene i Senja kommune

Nyttige lenker

Representanter i lokalrådene

Område 1: Lenvikhalvøya lokalråd​​​​​​

Leder: Martin Ness, mobil 926 87 744 og e-post martin.ness54@gmail.com

Medlemmer: 

Wenche Jakobsen

Linda Marie Ødegaard

Hugo Andreas Walberg

Ungdomsrepresentant:

Aurora Nilsen

Vararepresentanter:

Renate Eide

Gunnar Eide

Thorstein Jørgensen

Åse Hansen Indrevoll

Silje Joakimsen

Nikolai Haakseth, ungdomsrepresentant

Område 2: Finnsnes lokalråd

Er ikke etablert.

Område 3: Gibostad skolekrets lokalråd

Er ikke etablert.

Område 4: Nord-Senja lokalråd

Leder: Susanne Johnsen, Husøy, mobil 988 98 891​​​ og e-post denlilleperle@gmail.com

 Medlemmer:

 Egil Johansen, Botnhamn

 Hugo Reisertsen, Senjahopen

 Tonje Sørensen, Fjordgård

 Linda Tjosås, Mefjordvær

 Ungdomsrepresentant:

 Sander Tøllefsen

 Vararepresentanter: 

  Stina Uteng

  Frode Tøllefsen

  Heidi Jacobsen 

  Ove Strand

  Rune Benjaminsen

Område 5: Yttersida Senja lokalråd

Leder: Sarah Hansen, Skaland, mobil 473 71 028 og e-post sjo-han@online.no

 Medlemmer:

 Geir Svendsen, Ersfjord

 Trond-Kjetil Abelsen, Skaland

 Sekretær Eva Kristiansen, Torsken

 Vidkun Wilsgård, Torsken

 Ungdomsrepresentant:  

 Sander Svendsen, Ersfjord

 Vararepresentanter:

 Helmi Wang, Kjæsvika

 Lars Vik, Gryllefjord

Område 6: Søndre Torsken lokalråd

Leder: Hans Peder Pedersen, Sifjord, mobil 906 18 018 og e-post hp-peder@online.no

Ungdomsrepresentant: 

Verona Adele Frantzen, Sifjord

Medlemmer:

Leif Einar Thomassen (leder av Grunnfarnes bygdelag)

Monica Almestad, Medby

Arnulf Anderssen, Medby

Solveig Flakstad (leder av Bygdelaget Utsyn, Flakstadvåg)

Knut Børge Arnesen (leder av BL Framsyn/Sifjord vel)

Halgeir Knutsen (leder av Bygdelaget Samhold)

Område 7: Sør-Senja lokalråd

Leder: Inge Jakobsen, ​​​​​​mobil 908 40 870 og e-post ingejakobsen53@gmail.com

Sekretær:

Gunnar Torgersen

Ungdomsrepresentant:

Avklares

Medlemmer:

Hilde Losvik

Rita Pettersen

Jon-Kristian Valvåg

Oddgeir Solbø

Tom Toresen

Ann-Karin Aronsen            

Margareth Edvardsen 

Alf Nylund​​​​​​

Egil Hofsøy

Område 8: Indre Senja lokalråd

Leder: Otto Jakobsen, mobil 907 99 750 og e-post jakobsen.otto@gmail.com

Nestleder:

Chris-David Edwards

Sekretær:

Laila-Beate Thomassen Paulsen

  Ungdomsrepresentant:

  Thomas Sørensen

Medlemmer:

John Hansen

Ann Kristin Hansen

Linn Olsen

Sverre  A. Pedersen

Thomas Strøm Sørensen

Gunnar Klemetsen