Lyst til å støtte et medmenneske?

Er du omsorgsfull og har ledig tid, kan det å være støttekontakt være noe for deg og/eller din familie.

Du kan støtte og være medmenneske for folk som på grunn av funksjonshemming, alder eller sosiale problemer, kan ha problemer med å gjennomføre sosiale aktiviteter. 

Og ønsker å gjøre noe med det.

Senja kommune har til enhver tid behov for flere støtte-/fritidskontakter og folk som kan være besøkshjem og gi privat avlastning.

Hvem har behov for støttekontakt

Kommunen ved Tildelingsenheten organiserer og koordinerer støttekontakter.

Årsaken til at innbyggere søker og får innvilget tjenesten støttekontakt, er fordi de pga. sykdom, alder eller sosiale problemer trenger støtte for å opprettholde eller opprette sosiale relasjoner og kunne delta på ulike fritidsaktiviteter. 

Behovet for støttekontakt kan vare over en kortere periode i livet eller over lang tid. 

En som trenger en støttekontakt, søker selv på tjenesten. 

Hva gjør en støttekontakt

En støttekontakt hjelper et medmenneske, gjennom sosialt samvær og ulike fritidsaktiviteter. 

Målet er å hjelpe den som trenger støtte, slik at hen kan bli tryggere på seg selv, klare å takle ulike livssituasjoner bedre og omgås andre mennesker i større grad. 

En støttekontakt hjelper et medmenneske, gjennom sosialt samvær og ulike fritidsaktiviteter. Du bidrar til en mer meningsfull hverdag og kan hjelpe et medmenneske, mer enn du kan forestille deg.

Det er en fleksibel ordning, hvor du kan fordele månedens timer ulikt fra uke til uke eller ha faste dager og tidspunkt dere møtes.

Dere kan gjøre ulike ting sammen:

  • Komme på besøk 
  • Er med deg på kino eller kafe
  • Er med på turer i skog og mark
  • Hjelper deg i gang på nye sosiale arenaer og aktiviteter

Lyst til å bli støttekontakt?

Kriteriene for å bli støttekontakt er at du er over 16 år, er personlig egnet og har godkjent politiattest.

For å være støttekontakt må du være stabil og pålitelig, ha en “avklart” livssituasjon og du bør kunne binde deg for minst et år. 

Men det viktigste er at du er et medmenneske, det krever ingen utdanning. 

Alder, kjønn, personlighet og interesser og kjemi, betyr mye når vi skal sette sammen støttekontakt og bruker slik at dere kan trives sammen.  

Et samfunnsoppdrag med mening

Som støttekontakt har du et oppdrag, og får lønn.

De fleste som har en oppdragsavtale, har ikke dette som sin hovedinntekt. De er elever, studenter, er i annet arbeid, er uføre eller pensjonister. 

Det kan være en fin bi-inntektskilde å være støttekontakt eller avlaster.

I en oppdragsavtale får du lønn for faktisk tid sammen med bruker. Om brukeren er syk eller bortreist, får du ikke betaling for den tiden. 

Det er også en fleksibilitet i ordningen, hvor du sammen med bruker avgjør når dere skal være sammen og hva dere skal gjøre. 

Det opparbeides ikke pensjonsrettigheter, men det gis omsorgspoeng.

Timelønn for støttekontakt besluttes i Senja kommunestyre.

  • Timelønn for voksne er kr. 190,60 og for ungdom mellom 16-18 år kr. 162.
  • Godtgjørelse av utgifter inntil 250 kr per måned
  • Km-godtgjørelse for kjøring til og fra oppdraget fra 1. km. Bruker må selv betale for kjøring til aktivitet.

Timelønnen er på nivå med en årslønn i underkant av kr. 400 000. 

Noen av de som har støttekontakt har kanskje ledsagerbevis, noe som betyr at støttekontakten ikke trenger å betale egen billett på kino, teater, basseng eller buss. 

Kontaktinformasjon

Registrering/søknad for å bli støttekontakt, kan leveres via dette elektroniske skjemaet.

Kommunens tildelingsenhet kan svare på spørsmål og gi veiledning om kommunens helse- og omsorgstjenester eller du vil snakke med en som er støttekontakt i dag eller koordinator. Det er også de som behandler søknader om tjenester og eventuelle klager.

Her finner du all kontaktinfo og åpningstider til Tildelingsenheten.

Saksbehandling kan ta inntil fire uker, og du vil bli kontaktet for å avtale kartleggingssamtale. 

Nyttige lenker