Landbruk og miljø

Er du jordbruker finnes det ulike tilskudd du kan søke på, regler du må forholde deg til og plikter du må følge. Kommunen forvalter mange av ordningene fra staten.

Kommunen er landbruksmyndighet og har avgjørelsesmyndighet i saker etter jord-, skog- og konsesjonslov, forurensningsloven. Kommunen administrerer også flere tilskuddordninger som gjelder jordbruk.

Tilskuddsordninger

For å finne informasjon om tilskuddsordninger og aktuelle skjema for søknader og rapportering, se lenken til Landbruksdirektoratet i lenken under: 

Landbruksdirektoratet.no - Ordninger for jordbruk 

Se også kommunens oversikt over tilskudd og støtteordninger i denne lenken, hvor du kan finne støtteordninger som ikke er finansiert eller administrert under Landbruksdirektoratet. 

Hjelp og veiledning fra kommunen

Hvis du trenger veiledning om støtteordninger, søknader og rapportering kan du ta kontakt med kommunen på e-postadressen: landbrukogmiljo@senja.kommune.no

Oppgi gjerne i e-posten hva saken gjelder og gårds- og bruksnummer.