Landbruk og miljø

Er du jordbruker finnes det ulike tilskudd du kan søke på, regler du må forholde deg til og plikter du må følge. Kommunen forvalter mange av ordningene fra staten.

Landbruk og miljø består av Tonje Engevik Eriksen, Svein Georg Hove og Inger Andreassen.

Senja har i dag fire bruk som produserer kumelk, tre i Vesterfjell og Stonglandet, samt Senja vgs på Gibostad.  I tillegg har vi to produsenter av geitmelk.

Kommunen er landbruksmyndighet og har avgjørelsesmyndighet i saker etter jord-, skog- og konsesjonslov, forurensningsloven.

Vi administrerer også flere tilskuddordninger som gjelder jordbruk.

Tilskuddsordninger

For å finne informasjon om tilskuddsordninger og aktuelle skjema for søknader og rapportering, kan du se på Landbruksdirektoratets ordninger for jordbruk.

Se også kommunens oversikt over tilskudd og støtteordninger, hvor du kan finne støtteordninger til næringslivet som ikke er finansiert eller administrert under Landbruksdirektoratet. 

Hjelp og veiledning fra kommunen

Om du trenger veiledning om støtteordninger, søknader og rapportering, kan du ta kontakt med kommunen på e-post landbrukogmiljo@senja.kommune.no

Oppgi gjerne i e-posten hva saken gjelder, og gårds- og bruksnummer. 

Kontaktperson

Har du innspill eller spørsmål angående landbruk og miljø, ta gjerne kontakt med Inger Andreassen, fagansvarlig landbruk og miljø, på inger.andreassen@senja.kommune.no eller mobil 462 80 098.

Artikkelliste