Utviklingsmotor i Nord

Senja kommune skal være en proaktiv aktør i samfunns- og næringsutvikling, og en driver i regionale, nasjonale og internasjonale klynger og partnerskap for økt verdiskaping i Nord.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Og blant annet gjennom eierskap i ulike bedrifter, påvirker, støtter og bidrar kommunen innen ulike områder i næringslivet. 

Senja kommune har eierskap i 20 aksjeselskaper, 4 interkommunale selskap og 2 samvirkeforetak, samt interesser i 6 stiftelser og 1 interkommunalt politisk råd (Midt-Tromsrådet).

Eierskapsmeldingen ble vedtatt i kommunestyret 28.10.2021, og er et overordnet politisk styringsdokument for kommunestyret.

Ved blant annet å følge planen skal vi ha en åpen, langsiktig og forutsigbar eierpolitikk, med fast og løpende styringsdialog, sier Tom-Rune Eliseussen, ordfører i Senja kommune.
 
 

Eierskapsmeldingen - Senja kommune (PDF, 1007 kB) 

Til stede på Eierkonferansen, fv. Bjørn Fredriksen, seniorrådgiver næring, Hogne Eidissen, rådmann, Halvor Stubberud Hansen, Blått kompetansesenter Nord, Tom Sivertsen, Finnsnes Fjernvarme, Marit Stubberud Hanssen og Per-Inge Søreng, valgnemnda, Inger Johansen fra K-sekretariatet, Tobias Merok, Bredbåndsfylket, Kjetil Jensberg, Filmcamp, Marie Bartnæs, Midt-Tromshallen, Frank Åsland, Filmcamp, Finn Folke-Olsen, Næringshagen Midt-Troms, Morten Andreassen, SenjaLab, Line Miriam Haugan, valgnemnda, Rikke Steiro, næringsrådgiver og Tom-Rune Eliseussen, ordfører i Senja kommune. Foto: Kari H. Slaattelid, Senja kommune.