Bygge uten å søke

Bygge uten å søke

Det er mye du kan bygge på eiendommen din, eller på huset ditt, uten å søke om det. Før du bygger må du likevel sjekke at det du planlegger ikke er i strid med regelverk eller kommunens delplaner eller areal- og reguleringsplaner.

Hva kan jeg bygge uten å søke?

I de fleste tilfeller må man søke om tillatelse for å bygge, men for noen mindre byggeprosjekter kan man slippe søknad. Det kan for eksempel gjelde:

  • Garasje, uthus, bod og lignende på inntil 50 kvadratmeter der det er over 1 meter til nabogrensen.
  • Tilbygg på maksimalt 15 kvadratmeter. Det kan for eksempel være balkong, åpent overbygg på inngangsparti, ved- og sykkelbod, så lenge det er 4 meter eller mer til nabogrensen.
  • Mindre bygg, som levegg, forstøtningsmur, mindre fylling, planering av terreng, intern vei og biloppstillingsplasser på tomten, så lenge det er over 1 meter til nabogrensen.

Gjennom gode veivisere kan du på Direktoratet for byggekvalitets nettside finne ut om du må søke eller ikke. Se lenken under:

DIBK.no - Dette kan du bygge uten å søke kommunen om tillatelse

Sjekk før du bygger

Det er ikke nok at byggeplanene dine følger nasjonalt regelverk for å slippe søknad. Planene må også være i tråd med kommunens planer for området du bor i. Det kan du gjøre i vårt digitale kommunekart som du finner i lenken under. 

Kommunekart.com - Senja kommune 

For hjelp til bruk av kartet, kan du se dokumentet under: 
 
Hvis du ikke får til å bruke kommunekartet på nett kan du kontakte oss på e-postadressen: post@senja.kommune.no Merk e-posten med «Reguleringsstatus» og gårds- og bruksnummer for eiendommen det gjelder.
 

Snakk med naboen

Du trenger ikke sende nabovarsel hvis du bygger noe som du ikke trenger søke om. Men det kan likevel være lurt å snakke med naboen. Da slipper naboen lure på om du bygger noe du har lov til eller ikke, og det blir lettere å ta vare på et godt naboforhold. Nabovarsel kan sendes digitalt ved bruk av kommunens e-Torg eller på papir, se lenkene under:

Nabovarsling (e-Torg)

Nabovarsling (papir)

Husk nabosamtykke fra naboer som skal sendes til kommunen dersom du bygger noe som er under 4 meter fra nabogrensen. Skjema for nabosamtykke/erklæring som skal sendes Senja kommune finner du i dokumentet under:

Skjema nabosamtykke Senja (PDF, 160 kB)

Gi beskjed når du er ferdig

Selv om du bygger noe som ikke krever søknad, skal kommunen alltid ha beskjed om arbeidet som er gjort. Det er fordi våre digitale kart må oppdateres. Skjema finner du i Direktoratet for byggkvalitets oversikt for privatpersoner i lenken under: 

DIBK - Digitale tjenester for byggesøknad privatpersoner

Dersom du får hjelp til prosjektet og søkeprosessen fra fagfolk, kan de bruke Direktoratet for byggkvalitets oversikt for profesjonelle aktører, se lenken under: 

DIBK - Digitale løsninger for byggesøknad proffbrukere 

Husk å legge ved situasjonskart som viser plassering og størrelse, og eventuelt plan-snitt og fasadetegninger. Situasjonskart kan lages selv ved bruk av våre digitale karttjenester. Trykk her for informasjon om kommunens ulike løsninger for digitale kartløsninger. 

Innsending av søknad

Ferdig skjema for søknad og vedlegg sendes til oss på e-post til: post@senja.kommune.no eller leveres på våre servicetorg. Du kan også sende skjema med vedlegg i posten til:

Senja kommune
Pb. 602
9306 Finnsnes

Kontakt med kommunen

Det kan være vanskelig å tolke krav og regler for bygging. Hvis du er usikker kan vi hjelpe deg vurdere om du må søke. Det kan gjøres med å sette opp en avtale med en av våre byggesaksbehandlere, se lenken under: 

Senja kommune - Få hjelp av saksbehandler

Andre lenker

DIBK - Veiledning og hjelp i byggesaker

Lovdata.no - Plan- og bygningsloven

Lovdata.no - Byggesaksforskriften