Ny merknads- og høringsfrist er 21.9.2021 - Offentlig ettersyn: Søknad om dispensasjoner fra NFFF-, fiske og farledsformål i kystplan til etablering av 9 nye oppdrettslokaliteter

Senja kommune har mottatt 9 dispensasjonssøknader til nye torskeoppdrettslokaliteter fra formålene i kystsoneplanen. For å sikre god medvirkning i dispensasjonssakene legges søknadene ut til offentlig ettersyn, og sendes til høringsinstansene.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Senja kommunestyre vedtok kommuneplanens arealdel for kysten (Kystplan II for Midt- og Sør-Troms) PID 20200002 i sak 47/2021 den 11.3.21. I kommunestyrevedtaket står det følgende, sitat:

"På grunn av manglende søkelys på lokaliteter for oppdrett av nye marine arter i planprosessen vil kommunen være positiv til å behandle dispensasjonssaker for slike lokaliteter forutsatt at de fremmes innen 1. mai 2021".

Innen tidsfristen har Senja kommune mottatt 9 dispensasjonssøknader til nye torskeoppdrettslokaliteter fra formålene i kystsoneplanen: 

  1. Årnesgrunnen
  2. Vassulneset
  3. Storskjæret
  4. Tennskjær
  5. Vassvika
  6. Halsvær
  7. Hamnevika Vest
  8. Hamnevika Øst
  9. Indre Jøvik

For å sikre god medvirkning i dispensasjonssakene legges søknadene ut til offentlig ettersyn, og sendes til høringsinstansene.

Dokumenter

Merknader

Eventuelle merknader til planforslaget merkes med «Dispensasjon-etablering nye torskeoppdrettslokaliteter» og sendes til e-postadresse: post@senja.kommune.no  eller som brev til: Senja kommune, Pb. 602, 9306 Finnsnes

Ny merknads- og høringsfrist er 21.09.2021

Les alle dokumenter i saken på postlista

Last ned alle innkomne høringsuttalelser (PDF, 14 MB)