Folkemøter gir muligheter for innspill

Senja kommune er i gang med å lage en overordnet Helse- og omsorgsplan for hele kommunen. I høst gjennomføres blant annet folkemøter, for å få innspill på hva som er viktig å få med i planen.

Fv. Bente Johnsen Karlsen, kommunalsjef Helse og omsorg, Torhild Isaksen, hovedtillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund, Anette Sletten Gulbrandsen, helsefaglig rådgiver, Laila-Beate Paulsen, brukerrepresentant fra Eldrerådet og Margrethe Hagerupsen, prosjektleder. for ny helse- og omsorgsplan. Alle foto: Senja kommune.

- Vi har erfart at mange av tilbakemeldingene er felles, uansett hvor i kommunen man bor, sier Margrethe Hagerupsen, prosjektleder for overordnet helse- og omsorgsplan i Senja kommune.

Beskrive utfordringer og satsningsområder

Planen bygger videre på helse og omsorgsplan fra Lenvik kommune og Kommuneplanens Samfunnsdel for Senja kommune, og utarbeides som en fagplan.

Folkemøter er en viktig del av arbeidet for å innhente innspill og meninger om ny plan, i tillegg til at resultatet også skal på høring før beslutning.

Helse- og omsorgsplanen skal beskrive utfordringer, mål og satsningsområder for kommunens helse og omsorgsarbeid som er:

  • Bedre folkehelse
  • Sikre gode tjenestetilbud for alle innbyggere
  • Økt tilgang på stabil og kompetent arbeidskraft
  • En bærekraftig kommuneøkonomi (og bærekraftig ressursbruk)

Folkemøter flere steder

Prosjektgruppa har avholdt flere folkemøter i kommunen, som er en viktig del av prosessen i prosjektet.

Så langt har det vært folkemøter på Skaland, Finnsnes, i Rossfjord, Øverbotn, Gryllefjord, Sifjord, på Stonglandseidet og Botnhamn er på trappene,

På folkemøtene får prosjektgruppa tilbakemeldinger på hva som er viktig å få med, i en ny helse- og omsorgsplan.

- Stort sett har det vært godt oppmøte, hvor vi har presentert bakgrunn og framdrift i prosjektet med å lage en overordnet helse- og omsorgsplan, sier Bente Johnsen Karlsen, kommunalsjef helse og omsorg.

Underveis har vi svart ut spørsmål og involvert i form av gruppearbeid som har gitt nyttige innspill fra deltakerne, sier hun.

Administrasjonen stiller opp

På folkemøtene har enten kommunalsjef eller rådmann sammen med prosjektleder, stilt opp.

Både helsefaglige rådgivere fra administrasjonen, virksomhetsledere fra pleie- og omsorg, tillitsvalgte og brukerrepresentanter har også vært med, for å svare på spørsmål, lytte eller delta i gruppearbeidet.

Viktige satsningsområder

Deltakerne på folkemøtene har fått presentert det som er foreslåtte satsningsområder i planen, og blitt invitert til å komme med innspill på hva som er viktig for dem under hvert av de foreslåtte områdene.

De har også gitt tilbakemelding på andre områder de synes burde være fokusert på. 

- Det har vært flott å komme rundt i bygdene i Senja og møte så mange engasjerte innbyggere, sier prosjektleder Margrethe Hagerupsen. 

Vi får innsikt i erfaringene innbyggerne har og hva som er viktige perspektiv i distriktene, poengterer hun.

De foreslåtte satsningsområdene 

  • Forebygging og tidlig innsats
  • Rekruttering, kompetanse og ledelse
  • Innovasjon, velferdsteknologi og hjelpemidler
  • Framtidsrettet dimensjonering og utvikling av et helhetlig tjenestetilbud innenfor helse og omsorg
Her fra folkemøtet kvelden 2. november på Stonglandseidet.

Sendes ut på høring i mars 2024

På folkemøtet på Stonglandet skole kom det 30 engasjerte innbyggere fra området.

Siste folkemøte i prosessen er 16. november, hvor det er Nord-Senja og Botnhamn som står for tur. 

Dette er det siste folkemøtet i rekken.

- Nå tar vi med oss alle innspillene som er kommet fra folkemøtene i det videre arbeidet, og allerede i mars 2024 skal planen ut på høring, avslutter Margrethe Hagerupsen. 

Nyttige informasjonslenker