Hva er våre helsetjenester?

Her får du litt innsikt i hvordan den norske helsetjenesten henger sammen - og spesielt da kommunehelsetjenesten.

Senja kommune har flere tjenester vi kaller helsetjenester. Her finner du oversikt over alle helsetjenestene i kommunen.

Primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste

Primærhelsetjenestene er vårt ansvar. Noen tilbud er organisert i felleskap av kommunen og spesialisthelsetjenesten, som f. eks. Distriktsmedisinsk senter på Finnsnes.

De regionale helseforetaket i Nord-Norge, Helse Nord, har ansvar for tilbudet av spesialisthelsetjenesten for befolkningen i vår helseregion.

Nyttig informasjonslenker

Kontaktpersoner helse