Kurs og kompetanseutvikling

Kurs og kompetanseutvikling

Mange barn som er pårørende, får ikke tilstrekkelig informasjon til å forstå foreldrenes sykdom og konsekvensene av den. Universitetssykehuset i Nord-Norge arrangerer fagdag 21. mars - fysisk og på teams - med tema Barn som pårørende.

Alle som har barn vet at det tidvis er utfordrende, men givende å være forelder, og det går sjeldent en dag uten at man lærer noe nytt. Vi tilbyr foreldeveiledningskurs med oppstart uke 14. februar.

Forrige fredag arrangerte virksomhetslederne for barnehager i Senja kommune fagdag for alle ansatte i barnehagene, med tema arbeidsmiljø og nærvær.

Det du opplever i barndommen påvirker voksenlivet, sier psykologspesialist, Anita Sivertsen-Bjørklund. For mange som strever, viser det seg at tidligere traumer er et uavdekt problem og vanskelig å snakke om.