Prosjekter i kommunen

Her finner du informasjon om noen av våre store prosjekter som berører innbyggerne direkte, med mandat, hvem som er interessentene, mål, varighet, kostnader, status og annen relevant informasjon. Informasjon om nåværende og nye prosjekter kommer fortløpende.

Vi har hatt og har flere større investeringsprosjekter i Senja kommune.

 • Klubben næringspark – utbygging kai, vann og avløp
 • Senjahopen fiskerihavn – mudring og utfylling næringsområde
 • Fjordgård fiskerihavn – utfylling molo og landareal – etablering kaier
 • Gryllefjord havn – etablering flytende bølgedemper
 • Botnhamn og Husøy – grunnundersøkelser havn for fremtidig mudring

Oppvekstsektoren

 • Dansesletta barnehage i Vangsvik, nybygg
 • Finnsnes barneskole og flerbrukshall, nybygg
 • Gryllefjord skole, nybygg
 • Ny barnehage i Senjahopen
 • Tilbygg Botnhamn barnehage og Stonglandet skole

Helse og omsorgssektoren

 • Velferdsteknologi Finnsnes sykehjem
 • Ombygging Skaland sykehjem
 • Carport og sykkelbod Stjernebolig, Silsand
 • Nytt legekontor
 • Omsorgsboliger

Annen utbygging

 • Brenneset boligfelt
 • Gibostad vei, vann, avløp og overvann
 • Vannforsyning Gryllefjord/Torsken og Steinfjord
 • Turistanlegg Ersfjordstranda

Artikkelliste

Viser 1-10 av 38 artikler, side 1 av 4