KORONA:

Temaside - koronavirus Nyhetsside - koronavirus

Aktuelt

Helsedirektoratet har bestemt at blant annet fysioterapeuter, kiropraktorer og psykologer må stenge. Det gjelder både offentlig og privat virksomhet utenfor spesialisthelsetjenesten. Kommunen skal gi unntak for nødvendig helsehjelp.

 

Flere kommuner i nord har det siste døgnet innført karantene for reisende som kommer fra andre steder i landet. Senja kommune har i dag hatt møte i kriseledelsen, og bestemt at kommunen ikke vil gjøre det samme.

For å hindre smittespredning ber helsemyndighetene om at reiser til hytter begrenses. Det gjelder også i Senja kommune, hvor det er mange fritidsboliger.

Vi får melding fra flere om at både lokalbefolkning og turister bryter krav til karantene. Brudd kan straffes med bøter eller inntil to års fengsel. 

Fra 13.03.2020 er det nye kriterier for hvem som testes for koronasmitte. De som er i hjemmekarantene vil ikke lenger bli testet.