KORONA:

For siste nytt om koronasituasjonen i kommunen, og for generell informasjon og spørsmål om korona,  se vår temaside og nyhetsside i lenkene under. 

Temaside - koronavirus Nyhetsside - koronavirus

Aktuelt

Mandag 27. april åpner skoler og SFO i Senja kommune for 1.- 4. trinn. Det skal være trygt for elever og ansatte å gjenoppta skolehverdagen, og strenge krav og råd fra myndighetene om smittevern følges for å hindre smitte av korona.

SMIL-tilskudd er penger til tiltak som ivaretar og fremmer natur- og kulturminneverdier i kulturlandskapet, eller som bidrar til å redusere forurensning eller risiko for forurensning fra jordbruket. Innen 1. juli er det mulig å søke kommunen om penger. 

Senja kommune holder foreløpig kommunalt eide haller, gymsaler og idrettsanlegg stengt. Det jobbes med løsninger for hvordan åpning av kommunalt eide anlegg kan skje etter krav til smittevern. 

For å hjelpe 17. mai-komiteer, og andre som normalt planlegger arrangementer på nasjonaldagen, har helsemyndighetene laget foreløpige retningslinjer for årets markering. Her kan du lese mer om hva det innebærer, og hvordan Senja kommune følger kravene.

Fra mandag 20. april åpner helsevirksomheter med en-til-en kontakt med pasienter. Dette gjelder blant annet fysioterapitjenester. Gjenåpningene følger krav til smittevern utarbeidet av helsemyndighetene.