KORONA:

Temaside - koronavirus Nyhetsside - koronavirus

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget fører på vegne av kommunestyret tilsyn og kontroll med kommunens forvaltning. Utvalget skal dermed sikre at kommunen følger lover, regler, kommunens egne planer, vedtak og retningslinjer. 

Kontrollutvalgets oppgaver

  • Følge med at kommunestyrets vedtak følges opp.
  • Sjekke at kommunens regnskap føres på en betryggende måte og at den økonomiske forvaltningen følger lover og vedtak. 
  • Sjekke at det gjøres forvaltningskontroll, også av kommunens interesser i selskaper.

Kontrollutvalget er ikke et klageorgan. Utvalget kan undersøke alle forhold ved den kommunale forvaltningen, men kan ikke overprøve politiske prioriteringer. De de kan si fra hvis kommunestyret er i ferd med å gjøre vedtak som ikke følger lover. 

Kontrollutvalgets faste medlemmer

Leder: Tommy Sarnes (Ap) – tommy.sarnes@senja.kommune.no

Nestleder: Åge Konradsen (H) – aagekonradsen@hotmail.com

Lisa Grande (Sp) – lisa.grande85@gmail.com

Hans Takøy (Senjalista) – hanstakoy@gmail.com

Hege Bakken Karlsen (FrP) – hegebk@live.no

Helga A. Alver (Ap) – hel-alv@online.no

Odd Arne Andreassen (Ap) – oarne-an@online.no

Møter og dokumenter

Kontrollutvalgets møter administreres av K-sekreteriatet IKS, og er derfor ikke en del av Senja kommunes systemer for å føre møter og dokumenter. Dato for møter med innkalling vil likevel bli publisert på vår nettside i den ordinære kalenderen. Protokoller fra møtene finner du listet opp under her etterhvert som de publiseres. 

Møteplan 2020

Trykk på lenkene under for møteinnkalling og sakspapirer til møtene.

Protokoller

Trykk på lenkene under for møteprotokoll fra møtene.