KORONA:

Se mer om koronasituasjonen i kommunen på vår temaside og nyhetsside i lenkene under:

Temaside - koronavirus Nyhetsside - koronavirus

Aktuelt

I forbindelse med koronaviruset planlegger Senja kommune for å kunne håndtere en langvarig og krevende situasjon. Vi vil ha kontakt med deg som er helsepersonell som i dag ikke jobber i helsesektoren. 


Hjemmetjenestens pasienter har på grunn av høy alder og sammensatte helseutfordringer økt risiko for alvorlig sykdom ved smitte av korona. Vi ønsker å beskytte pasientene våre i størst mulig grad. Hjelp oss hindre smitte.


Helsedirektoratet har bestemt at blant annet fysioterapeuter, kiropraktorer og psykologer må stenge. Det gjelder både offentlig og privat virksomhet utenfor spesialisthelsetjenesten. Kommunen skal gi unntak for nødvendig helsehjelp.

 

Flere kommuner i nord har det siste døgnet innført karantene for reisende som kommer fra andre steder i landet. Senja kommune har i dag hatt møte i kriseledelsen, og bestemt at kommunen ikke vil gjøre det samme.


For å hindre smittespredning ber helsemyndighetene om at reiser til hytter begrenses. Det gjelder også i Senja kommune, hvor det er mange fritidsboliger.

Alle saker