KORONA:

Se mer om koronasituasjonen i kommunen på vår temaside og nyhetsside i lenkene under:

Temaside - koronavirus Nyhetsside - koronavirus

Aktuelt

Vi får melding fra flere om at både lokalbefolkning og turister bryter krav til karantene. Brudd kan straffes med bøter eller inntil to års fengsel. 


Fra 13.03.2020 er det nye kriterier for hvem som testes for koronasmitte. De som er i hjemmekarantene vil ikke lenger bli testet. 

Kommunen begrenser sin møtevirksomhet, og har derfor avlyst møter i politiske utvalg i uke 12.

Kommunens sykehjem er i utgangspunktet nå stengt for besøk. Det samme gjelder distriktmedisinsk senter og avdelingene der. Hvis du likevel vurderer besøk som nødvendig må du ta kontakt før du kommer. 


Skoler og barnehager i kommunen er etter helsemyndighetenes krav stengt fra og med fredag 13.03.2020. For noen grupper er tilbudet likevel åpent. 


Alle saker